Lista aktuelnih projekata

  • ŽELEZNICE SRBIJE AD – Radovi na izgradnji propusta u km 50+391,81 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd-Bar i to od Resnika do Valjeva (2014) (u toku)
  • DELTA REAL ESTATE – izvođenje radova na izgradnji dela internih javnih saobraćajnica, vodovoda i kanalizacije unutar dela centralne radne zone u K.O. Nova Pazova za potrebe priključenja distributivno-skladišnog objekta (2014) (u toku)
  • MILLENNIUM TEAM - putarski radovi, sanacija ulica i trotoara u GO Grocka (asfaltiranje kolovoza i trotoara, AB11) a u sklopu izgradnje distributivno gasne mreže u opštini Grocka (2014) (u toku)
  • EKO ELEKTRO – izvođenje svih radova na izgradnji, osim radova na isporuci, montaži, ugradnji i puštanju u rad hidroagregata i elektroopreme, za malu hidroelektranu „Lisine“, na kat. parceli broj 3767/2, na rekama Resava i Kločanica, ukupne instalisane snage 1450 kw (2014) (u toku)
  • JUGOIMPORT (PMC INZENJERING d.o.o.) – izvođenje građevinskih radova na izgradnji spoljašnje instalacije (vodovod i kanalizacija....) sa kompletnim radovima na izradi saobraćajnica, ukupne površine 15 000m2 u Velikoj Plani (“projekat Morava) (2013/2014) –u toku
  • DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP – radovi na izgradnji sportske hale u Golubincima, površine oko 1.150 m2 (I faza) (2013/2014)
  • JUGOIMPORT (PMC INZENJERING d.o.o.) - izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekata (projekat “Morava”), radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama jake i slabe struje i radova na kompletnim mašinskim instalacijama, na rekonstrukciji i adaptaciji u Velikoj Plani, ukupne površine oko 20.000 m2 (projekat ,,Morava”) (2013,2014) – u toku