Šta naša firma želi da postigne?

Misija

Misija preduzeća Ras Inženjering Niskogradnja je da pružanjem svojih usluga u građevinarstvu zadovoljava potrebe kako domaćih tako i stranih Investitora. Prilikom pružanja svojih usluga nastojimo da cene naših usluga budu razumne i prihvatljive za naše Investitore (a istovremeno da omoguće očuvanje i razvoj našeg preduzeća), a rokovi izgradnje i kvalitet u skladu sa ugovorenim, kako bi se saradnja završila na obostrano zadovoljstvo, što predstavlja osnov za ponovnu i dugoročnu saradnju sa našim investitorima.

Vizija

Vizija preduzeća Ras Inženjering Niskogradnja predstavlja pozicioniranje na tržištu kao srednje preduzeće, koje je prepoznatljivo na tržištu građevinarstva kao siguran i pouzdan partner u pružanju usluga u oblasti nisko i visokogradnje. Takodje konstantnim razvojem našeg sistema, usavršavanjem i edukacijom zaposlenih, želimo da nudimo na tržištu uvek optimalna rešenja, istovremeno prateći tehničko-tehnološki razvoj u sektoru građevinarstva, kako bi smo očuvali konkurentnost na tržištu.