test

Ras Inženjering Niskogradnja
 • Adresa sedišta firme:
  Gorana Kovačića 23 11 080 Zemun
 • PIB: 102078764
 • MB: 07723369
Kancelarije
 • Adresa za poštu
  Andre Nikolića 1-3, I sprat Senjak, 11 000 Beograd
 • Tel: 011 26 42 368 Fax: 011 311 09 52
 • E-mail: office@rass.rs
Rukovodstvo
 • Direktor: Đurađ Švraka
 • Zamenik direktora: Rajko Antosijević
 • Izvršni direktor: Aleksandar Švraka